Allwch chi ddyfalu swydd pob person o’r disgrifiad o’r hyn maen nhw’n ei wneud o ddydd i ddydd a dyfalu hefyd sut mae sgiliau ffiseg yn chwarae rhan yn eu gyrfa? Fe gewch chi ystyried y swyddi a’r llwybrau gyrfa di-ri y gall ffiseg eu cynnig i chi, llwybrau nad oeddech chi hyd yn oed wedi meddwl amdanyn nhw efallai!