Telerau Defnyddio

Mae pop testun, llun neu unrhyw gynnwys arall ar y wefan hon wedi eu diogelu gan hawlfraint y Prosiect Mentora Ffiseg ac felly yn eiddo iddynt oni bai y’i nodir yn glir fel arall.

Os ydych am atgynhyrchu cynnwys ein gwefan mewn unrhyw ffordd, neu i unrhyw bwrpas arall, rhaid ichi gysylltu gyda’r tîm prosiect yn gyntaf i gael caniatâd yn: physicsmentoring@cardiff.ac.uk.

Lincs Allanol

Nid yw’r Prosiect Mentora Ffiseg yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol ac nid ydynt o reidrwydd yn cefnogi’r farn y mae gwefannau allanol yn lleisio nac yn sicrhau cywirdeb y wybodaeth y mae gwefannau allanol yn eu darparu. Mae unrhyw gyfeiriad a wneir gan y Prosiect Mentora Ffiseg, drwy linciau, i wefannau allanol yn cael ei ddarparu fel cwrteisi. Ni ddylai’r defnyddiwr ddadansoddi unrhyw gyfeiriad, drwy linciau o’r fath, fel cefnogaeth gan y Prosiect Mentora Ffiseg o wasanaethau wedi eu darparu gan gwmnïau allanol, unigolion neu ddarparwyr eraill. Rhaid i’r defnyddiwr fodloni ei hun bod y gwasanaethau a ddarperir gan gwmnïau allanol, unigolion neu ddarparwyr yn diwallu’n briodol anghenion a gofynion y defnyddiwr.

Nid yw Prosiect Mentora Ffiseg yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am wasanaethau gan gwmnïau allanol, unigolion neu ddarparwyr eraill. Ymhellach, nid yw Prosiect Mentora Ffiseg yn derbyn cyfrifoldeb neu atebolrwydd am gynnwys, neu’r wybodaeth sydd ar y wefan sy’n berchen i gwmnïau allanol, unigolion neu ddarparwyr eraill, neu am unrhyw niwed a achoswyd neu a ymddangosir o’r herwydd.

Firysau

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod cynnwys, sy’n gallu cael ei lwytho i lawr, ddim yn cynnwys firws. Ni all y Prosiect Mentora Ffiseg dderbyn cyfrifoldeb am y difrod yn dilyn firws.

Nodau Masnach

Mae pob nod masnach ar y wefan hon yn eiddo i’w perchnogion priodol, ac fe’u defnyddir at bwrpasau adnabyddiaeth yn unig.