Mae’r Prosiect Mentora Ffiseg yn gosod myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig hyfforddedig mewn ysgolion uwchradd ledled Cymru i fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Mae’r cydweithio rhwng chwe Phrifysgol Cymru (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe, Wrecsam, a Phrifysgol De Cymru) yn adeiladu ar lwyddiant sefydledig y Brifysgol sydd wedi ennill gwobrau cynllun Mentora ITM. Mae ein Mentoriaid yn gweithio gyda myfyrwyr Blwyddyn 9 – 11 ledled Cymru i hyrwyddo cymwysterau Ffiseg wrth gynyddu hyder a hunanymwybyddiaeth. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau partner.