Mae’r Prosiect Mentora Ffiseg yn rhoi myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig wedi’u hyfforddi mewn ysgolion uwchradd ledled Cymru i fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Dyma bartneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a De Cymru, ac mae’n adeiladu ar lwyddiant cadarn y cynllun mentora ieithoedd tramor modern arobryn. Mae ein mentoriaid yn gweithio gyda disgyblion blwyddyn 10 ac 11 ledled Cymru i hyrwyddo cymwysterau Ffiseg wrth hybu hyder a hunanymwybyddiaeth.