Mae’r prosiect wedi bod yn cael ei werthuso’n allanol ers iddo ddechrau yn 2019. Mae hyn wedi helpu’r prosiect i dyfu a gwella. Mae’r gwerthusiadau hyn wedi ein helpu i ddeall arlliwiau’r heriau amrywiol sy’n wynebu Ffiseg ledled Cymru.

Darllenwch ein hadroddiadau a’n sylwadau yma:

Adroddiadau Gwerthuso Blynyddol

Astudiaeth Beilot

Astudiaethau Achos