Yn y fideo hwn cawn olwg sydyn ar ethos, nodau ac effeithiau’r Prosiect Mentora Ffiseg, ac rydyn ni’n rhoi cyfle i chi ddod i adnabod pwy ydym ni a beth rydym ni’n ei wneud.