Dewch i gwrdd â rhai o’n mentoriaid a dod i wybod ychydig amdanyn nhw a’u teithiau drwy faes ffiseg. Cewch eu clywed nhw’n siarad am pam maen nhw wedi dod yn fentoriaid ym maes ffiseg, pam maen nhw’n mwynhau ffiseg, a’r gwahaniaethau rhwng pob un o’u teithiau drwy faes gwyddoniaeth hyd yn hyn.