Pwy sy’n rhan o’r Prosiect Mentora Ffiseg? Beth mae’r mentoriaid yn ei wneud? Gwyliwch y fideo byr hwn, edrychwch ar ein gwefan, neu ebostiwch ni, i ddarganfod rhagor.