Caiff y prosiect peilot ei ariannu gan CCAUC, i gefnogi’r genhadaeth ddinesig, a’i arwain gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r tîm prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys y Cydlynydd Cenedlaethol, Rosie Mellors, a’r Arweinydd Academaidd, Dr Chris North. Rydym yn gweithio’n agos gydag arweinwyr y brifysgol ym mhob un o’n prifysgolion partner:

  • Rachel Cross, Prifysgol Aberystwyth,
  • Dr Iestyn Pierce, Prifysgol Bangor
  • Dr Sarah Roberts, Prifysgol Abertawe, a;
  • Teresa Perry a Dr Stewart Eyres, Prifysgol De Cymru.

Mae cyfranwyr allweddol eraill y prosiect yn cynnwys:

  • Arweinwyr STEM o bob un o’r consortia addysg,
  • Llywodraeth Cymru,
  • IOP Cymru,
  • Cynllun mentora MFL, a;
  • Prifysgolion Cymru.

Mae’r cydweithwyr hyn yn allweddol i wneud yn siŵr bod y prosiect yn cael ei gynnal yn ddidrafferth a hefyd yn cyfrannu at strategaeth y prosiect yn ei flwyddyn beilot.