Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau partner, a chaiff ei arwain gan Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Mae tîm y prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys y Rheolwr Prosiect, Celina Lavis, y Syddwog Prosiect, Georgie McGarry, a’r Arweinydd Academaidd, Dr Chris North. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r arweinwyr o bob un o’n prifysgolion partner:

Mae cyfranwyr allweddol eraill y prosiect yn cynnwys:

Mae’r cydweithwyr hyn yn allweddol i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gynnal yn ddidrafferth ac maent yn cyfrannu at strategaeth y prosiect.