Cynllun peilot yw’r Prosiect Mentora Ffiseg a ariennir gan HEFCW tan fis Ionawr 2020.

Yn ystod y flwyddyn beilot hon, rydym am:

  • Hyrwyddo Ffiseg mewn addysg ôl-16,
  • Cynyddu nifer y disgyblion sy’n cymryd Ffiseg Safon Uwch,
    • Yn benodol, cynyddu nifer y merched sy’n astudio’r pwnc
  • Amlygu’r cyfleoedd o ran gyrfa a symudedd,
  • Codi disgwyliadau, gwella cymhelliant a chryfhau dyfalbarhad a gwytnwch personol y disgyblion sy’n astudio Ffiseg, a
  • Chynnig profiad yn y dosbarth i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Gobaith y prosiect yw creu profiadau addysgiadol a chyfoethogi profiadau’r disgyblion a’r mentoriaid gyda’i gilydd. Cewch fwy o wybodaeth ynghylch pam mae hyn yn bwysig i Ffiseg yng Nghymru drwy ddarllen mwy Amdanom Ni, neu am Ein Gwaith i gyflawni ein nodau.