“Roedd y mentor yn gwneud yn siŵr ei fod yn brofiad diddorol, llawn hwyl ac yn ddefnyddiol iawn hefyd.”

Mae ein mentoriaid yn fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe neu Brifysgol De Cymru. Mae pob un ohonynt eisoes wedi cyflawni Ffiseg Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol). Cyn dechrau mentora, mae pob mentor wedi cwblhau penwythnos dau ddiwrnod o hyfforddiant, sy’n ystyried theorïau mentora, strwythur a nodau’r prosiect, a sut i ddefnyddio’r offer.

Mae 27% o’n carfan o fentoriaid presennol yn fenywod. Maen nhw’n astudio ystod o gyrsiau, gan gynnwys Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, Astroffiseg a Pheirianneg. Ceir siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a myfyrwyr o UDA, Cyprus a Norwy, sy’n astudio yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae pob un ohonynt yn frwdfrydig ac yn angerddol dros ysbrydoli cenhedlaeth newydd o wyddonwyr.

Os ydych chi’n ystyried bod yn fentor ar gyfer y Prosiect Mentora Ffiseg ac rydych chi’n:

  • frwdfrydig am Ffiseg a’i fanteision,
  • yn fyfyriwr israddedig yn un o’r prifysgolion uchod ac,
  • wedi cwblhau Ffiseg Safon Uwch neu gymhwyster cyfatebol

cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth!